לי ברטון זוכה בפרס המלומד הצעיר במזרח 2018

פרס Eastern Young Scholar הוא מלגה לשלוש שנים לקריירה מוקדמת למדענים העובדים במזרח סין.

פרס Eastern Young Scholar הוא מלגה לשלוש שנים לקריירה מוקדמת למדענים העובדים במזרח סין.

Avatar
ברטון מעבדת נתונים לחומרים
קבוצת המחקר של לי ברטון

קבוצת המחקר של לי ברטון

Related